Egészséges életet, európai színvonalú egészségügyet!

Az uniós átlaghoz képest a magyarok sokkal rövidebb ideig élnek. Mindenkinek lehetőséget kell kapnia az egészséges, hosszú életre!

 • Megelőzési programot vezetünk be: egészséges környezet, életmód és élelmiszer; kötelező szűrés mindenkinek
 • 50%-os béremelést adunk az ápolóknak és szakdolgozóknak
 • Nagymértékben bővítjük a kórházak eszközellátását, visszaszorítjuk a kórházi fertőzéseket, lerövidítjük a várólistákat
 • Színvonalas és elérhető háziorvosi ellátást biztosítunk mindenhol

 

Gyere, csatlakozz és csináljuk meg! Mert mindenki számít!

Bővebben lejjebb.

Európai színvonalú egészségügyet! Támogasd a kezdeményezést, ha szerinted is fontos!  Feliratkozom a hírlevélre

  Szólj hozzá! Mondd el a véleményed!
   [title text_size=”h3″ border=”off-” text_align=”center” text_color=”default”] EGÉSZSÉGES ÉLETET, EURÓPAI SZÍNVONALÚ EGÉSZSÉGÜGYET! [/title]

   Az uniós átlaghoz képest a magyarok sokkal rövidebb ideig élnek. Mindenkinek esélyt kell adni az egészséges, hosszú életre – ezért a Párbeszéd egészségközpontú egészségügyet, betegközpontú betegellátást akar. Ez magától értetődőnek tűnik, pedig sajnos nem az: ma az egészségügy a betegségről, az ellátás pedig az intézményrendszerről szól.

   Az Orbán-kormány 2010 óta évente nagyjából négyszázmilliárd forintot vont el az ágazatból. Lerohasztották a kórházainkat, tönkretették az alapellátást, nem hajlandóak érdemi béremelést adni a dolgozóknak. Napjainkban többen halnak meg kórházi fertőzésekben, mint autóbalesetben, az orvos-és szakdolgozó-elvándorlás miatt az is előfordulhat, hogy az évtized végére a magyarok felének nem lesz megfelelő ellátása. Most már a betegek élete forog kockán!

   Fordítsuk a feje tetejéről a talpára ezt a világot: tegyünk meg mindent az egészséges környezetért és életmódért, az ellátórendszert pedig szervezzük végre a betegek igényei köré! A Párbeszéd azt vallja, hogy mindenkinek, vagyoni helyzettől függetlenül joga van az egészséges élet lehetőségére, ha pedig megbetegszik vagy megsérül, a gyors, szakszerű és színvonalas ellátásra!

    

   Egészségmegőrzés

   Magyarország az egészségmegőrzés tekintetében elég rosszul áll. Kevés az ezzel kapcsolatos lakossági információ, a magyarok kevésbé figyelnek oda, hogy mit esznek, magas az alkoholbetegek száma, milliók dohányoznak és túlsúlyosak, egyre nő a mentális betegségben szenvedők aránya. A Párbeszéd az alapellátásban dolgozók, a háziorvosok, házi gyermekorvosok és védőnők anyagi ösztönzése révén tenne a prevencióért. A kormány nettó néhány ezer forintot próbál soha nem látott mértékű béremelésként bemutatni. A Párbeszéd 50%-al emelné a szakdolgozók és a védőnők bérét, és ötödével a háziorvosi ellátás kiadásait, ezen felül külön is ösztönözve őket a túlsúly-csökkentés segítésére, a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítására. Ugyanakkor a Párbeszéd Alapjövedelem-javaslata és a munka világát érintő javaslatai (ld. 1. és 4. fejezet) hozzájárulhatnak a munkahelyi stressz és az ebből fakadó mentális betegségek visszaszorulásához. Egy szolidáris társadalomban egyébként is egészségesebbek az emberek, fizikai és lelki értelemben is, ezt számos vizsgálat bizonyítja.

   A magyarok egészségi állapota rendkívül rossz és ez különösen igaz a szegény, valamint a roma népességre, illetve a szegény településeken élőkre. A probléma megoldását nehezíti, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat sokan csak korlátozottan tudják igénybe venni. Még ennél is rosszabb a helyzet a szűrővizsgálatok esetén. Egyrészt az az alacsony iskolázottságú emberek általában kevésbé vannak tisztában a szűrések fontosságával, másrészt sokuknak nincs lehetősége eljutni ezekre, mert távol vannak, és nincs meg az ehhez szükséges közlekedési infrastruktúra.

   A Párbeszéd ezért mobil szűrővizsgálatok biztosításával fogja elérni, hogy a hátrányos helyzetű településeken élők életkilátásai javuljanak. A vizsgálatok és a prevenció fontosságának tudatosítása érdekében mediátorok alkalmazása is szükséges. A mediátorok a helyi alapellátás fontosabb szereplőivel (orvos, védőnő) együttműködve segítenék megteremteni a hozzáférést a különböző egészségügyi szolgáltatásokhoz. A mediátorok hidat építenek a hátrányos helyzetű emberek és az egészségügyi intézmények között, mert ezek sokszor nem elérhetőek, működésük nem érthető vagy ijesztő számukra. A védőnők számát is bővíteni kell, feladataik közé pedig beemelnénk, hogy a család minden tagját ellássák, a gyerekektől a nagyszülőkig.

   Iskolai/óvodai vitamin- és egészségügyi prevenciós programokat indítunk annak érdekében, hogy minél többen egészségtudatosan élhessék az életüket. Az egészségtudatos életmódért már a lehető legkorábban tenni kell! Ezért a Párbeszéd beépítené az óvodai és iskolai tantervekbe a prevenciós képzéseket. A programot a Párbeszéd a civil szervezetekkel közösen alakítaná ki.

   A magyar lakosság egészségi állapotára komoly hatással van a szállópor-koncentráció. Az elmúlt években a nagyvárosokban akár évi száznál is több napon  haladta meg a koncentráció az egészségügyi határértéket, ami átlagosan 1-3 évvel csökkenti a várható élettartamunkat. A Párbeszéd ezért mindent megtesz a szállópor-koncentráció csökkentése érdekében a jövedelmi helyzet javításától és az energiahatékonysági beruházásoktól a közlekedési rendszerek átalakításán keresztül a zöld városok kialakításáig (ld. 1., 2., 3., 4., és 10. fejezet).

    

   Alapellátás

   Praxisközösségeket hozunk létre. A praxisközösségek lényege, hogy egy adott térségben együttműködés alakuljon ki a háziorvosi praxisok között, valamint a háziorvosok és az egészségmegőrzésben, betegellátásban dolgozó többi szereplő között, továbbá hogy részévé váljon az alapellátásnak a prevenció is. Magyarországon a Svájci Alap támogatásával már elindult egy modellprogram, aminek az eddigi tapasztalatai igen jók. A praxisközösségekben ráadásul a helyi egészségfejlesztési irodák, az önkormányzatok, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatok is részt vesznek. A program így közelebb hozza egymáshoz a különböző intézményi szereplőket és az embereket. A praxisok a szakellátás és a védőnők, az üzemorvosok, az iskolaorvosok, sőt: az iskolapszichológusok felé is nyitottá válnának; ez a rendszer szereplőitől folyamatos együttműködést kíván.

   A jelenlegi rendszerben a betegéletutak szabályozása rendkívül hiányos. A Párbeszéd ezért mindent megtenne annak érdekében, hogy egyszerűsödjön a rendszer, és így a betegek a megfelelő, gyors és szakszerű ellátásban részesülhessenek. Rendkívül fontos az úgynevezett „patient care” szemlélet beemelése a betegellátásba. Ennek lényege, hogy a beteg az ellátás mellett megfelelő információt kap, valamint a szakemberek figyelembe veszik a betegek egyéni igényeit. Ennek rendkívüli jelentősége van, többek között a rehabilitáció esetében.

    

   Kórházi ellátás

   Visszaszorítjuk a kórházi fertőzéseket. Ehhez minden szakellátási intézményben garantáljuk az alapvető higiénés feltételeket, a szakembereknek pedig állandó továbbképzési lehetőséget biztosítunk. Az ÁNTSZ vizsgálatait nyilvánosságra hozzuk, megszigorítjuk és biztosítjuk, hogy a feltárt hiányosságokat az intézmények a lehető leghamarabb képesek legyenek orvosolni. A szakdolgozók elvándorlásának megfékezése és visszafordítása is szükséges a kórházi fertőzések visszaszorításához – ezért is van szükség a radikális béremelésre.

   A kormányzati propagandával szemben a mai napig igen hosszúak a kórházi várólisták, van, amikor egy egyszerű műtétre is egy évet kell várni. Ez kifejezetten veszélyes, ha valaki súlyos betegségben szenved. A Párbeszéd ezért elsőbbségi eljárást biztosítana a daganatos megbetegedések kivizsgálásánál és kezelésénél, és más területen is felszámolnánk az ellátórendszer teljesítményét korlátozó tényezőket.

   A kórházi teljesítményvolumen-korlát jelenlegi rendszerét felszámoljuk és civilekkel, szakértőkkel egy olyan rendszert alakítunk ki, mellyel a kórházak a mennyiségi ellátás mellett minőségi szolgáltatásokat is tudnak majd nyújtani. A homogén betegcsoportok rendszere lobbiérdekek mentén alakul, ezért ehelyett is új rendszer kialakítása szükséges.

    

   Betegjogok

   Visszaállítjuk az Egészségbiztosítási Felügyeletet. Ez korábban a betegek független panaszközpontjaként működött, valamint az ágazat működésének ellenőrzéséért is felelt. Szükség van egy olyan önálló és független intézményre, amely a betegeket és jogaik érvényesülését támogatja, amely az egészségügy működésének folyamatos ellenőrzését végzi, és amely segítheti a rendszer uram-bátyám viszonyainak megszűntetését. A kormány figyelmen kívül hagyja a betegjogokat, illetve a betegek ellátásával kapcsolatos jogszabályok gyakori megszegését. Márpedig megfelelő színvonalú ellátás csak akkor biztosítható, ha mindenki betartja a törvényeket, és ha a középpontba az intézményekkel szemben a beteg és annak jogai kerülnek. A tájékoztatástól a megfelelő kórházi étkezésig tehát minden jogot biztosítani és érvényesülésüket ellenőrizni kell.

   Újra alkotmányba foglaljuk, és a gyakorlatban is biztosítjuk a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való jogot, külön is garantálva az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. Ez ugyanis rákényszeríti a mindenkori kormányt arra, hogy a lehető legjobb színvonalú ellátást biztosítsa minden beteg számára.

    

   Gyere, csatlakozz és csináljuk meg!

   Mert mindenki számít!