Kiirtjuk a burjánzó korrupciót!

antikorrupció

A Fidesz bűnözőállamában a kormányzás a lopásról szól. A kormányváltás után:

  • Visszavesszük a közpénzből lopott óriásvagyonokat
  • Oligarcha-adót és progresszív földadót vezetünk be
  • Felállítjuk a Korrupcióellenes Ügyészséget és a Közérdekvédelmi Központot; átláthatóvá tesszük a politikusok és családtagjaik vagyonát
  • Kárpótoljuk a Fidesz-rezsim áldozatait: a botrányos magánnyugdíjpénztár-, trafik-, föld- és devizahitel-ügyek kárvallottjait és a Fidesz-maffia által megzsarolt vállalkozókat

 

Gyere, csatlakozz és csináljuk meg! Mert mindenki számít!

Bővebben lejjebb.

Ha Te is egy átlátható, tiszta és tisztességes országot szeretnél, akkor írd alá a kezdeményezést!Feliratkozom a hírlevélre

Szólj hozzá! Mondd el a véleményed!
 Számoljuk fel a korrupció világát! 

Ma, a Fidesz bűnözőállamában a kormányzati működés a lopás köré szerveződik: olyan rezsim épült ki, amely a kiemelt kormányzati beruházásoktól a közbeszerzéseken át az uniós források felhasználásáig mindent az ellenőrzése alá vont és arra használ, hogy a közpénzeket személyes- és pártvagyonná alakítsa át. A kormányváltás után vissza fogjuk venni a közpénzből szerzett óriásvagyonokat, és kiépítünk egy olyan intézményrendszert, amely megelőzi, illetve hatékonyan felderíti és megbünteti a közpénzekkel való visszaélést.

 

Korrupcióellenes Ügyészség, Közérdekvédelmi Központ, Európai Ügyészség

Magyarországon a korrupció miatt eltékozolt pénz évi 500-1000 milliárd forint. Ez az elmúlt hat évben összesen mintegy 3-6000 milliárd forint, a GDP 10-20%-a, ami gyanús csatornákon, lezsírozott pályázatokon és közbeszerzéseken keresztül vándorolt magánzsebekbe. Ha húszezer forintos bankjegyeket egymásra teszünk, akkor egy 18-36 kilométeres toronynak felel meg ez az összeg. Ezt a gigantikus pénztömeget úgy sikerült kilapátolni a magyar államkasszából, hogy a legfőbb ügyésznek ebből semmi nem tűnt fel.

Annak, hogy Magyarországot talpra állítsuk, az egyik legfontosabb feltétele az, hogy érdemben visszaszorítsuk a korrupciót. Ehhez új, erős és független intézményre van szükség, ezért önálló Korrupcióellenes Ügyészséget állítunk fel, amelyik képes feltárni a korrupciót, és megakadályozza azt is, hogy ezek a korrupciós rendszerek továbbéljenek és újratermelődjenek. A Párbeszéd ezért részletesen kidolgozta, és négy alkalommal is benyújtotta az Országgyűlésnek a Korrupcióellenes Ügyészségről szóló törvényjavaslatot, amely nemzetközi példák és jó gyakorlatok, többek közt a sikeres román és bolgár tapasztalatok felhasználásával készült.

Az általunk javasolt intézmény két lábon áll: van egy Korrupcióellenes Ügyészség, amely átveszi a korrupciós bűncselekmények üldözésének feladatát az ügyészségtől, és ezen a területen gyakorlatilag kizárólagos jogkört kap. A korrupcióellenes főügyész független, elszámolással csak a parlamentnek tartozik. A Korrupcióellenes Ügyészség működését folyamatosan kontrollálná egy civil ellenőrző bizottság, amely a Magyar Tudományos Akadémia tagjaiból, jogi szakmai szervezetek és civil antikorrupciós szervezetek által delegált szakértőkből állna össze.

A Korrupcióellenes Ügyészség vezetőjét az Országgyűlés választja ki. Az ügyész személyére a parlamenti frakciók, illetve a függetlenek által delegált egy-egy tagból álló jelölőbizottság tesz javaslatot négyötödös többséggel, a személyét pedig a parlament kétharmados többséggel fogadná el. Ezzel el lehet kerülni azt, hogy bármelyik párt, ellenzéki vagy kormányoldalról rá tudja erőszakolni személyi preferenciáját a többiekre.

A korrupcióellenes fellépés másik fontos alappillére lenne a Közérdekvédelmi Központ. Ennek feladata a korrupciós helyzetek vizsgálata; intézményi, büntetőjogi eszközökkel nehezen üldözhető felelősségek megállapítása és szankcionálása, illetve a közérdekű bejelentők védelme. Ennek kiemelt fontossága van, hiszen ma Magyarországon a korrupciós bűncselekmények bejelentőit semmiféle védelem nem illeti meg. Elfogadhatatlan, hogy Magyarországon kimondottan megfélemlítik azt, aki bármilyen korrupciós ügyletre megpróbálja ráirányítani a figyelmet. A bejelentők védelmét számos intézkedés segíti, ilyen például az anonimitás megteremtésének lehetősége, illetve a jogkövetkezmények alól való mentesítés.

Az Unióban döntés született arról, hogy létrejön az európai ügyészi hivatal, a korrupt Fidesz-kormány azonban úgy döntött, hogy Magyarország nem csatlakozik hozzá. A kormányváltás után természetesen be kell kapcsolódnunk az európai ügyészség munkájába is, hogy annak hatásköre Magyarországra is kiterjedjen.

 

Vagyonelkobzás, oligarcha-adó, földadó

Magyarországon jelenleg néhány, Orbán Viktorhoz közeli stróman, családtag és oligarcha osztozik a közbeszerzések és az Európai Uniós források jelentős részén. Az ő nevüket ma már jól ismerjük: Mészáros, Garancsi, Vajna, Tiborcz, Szemerey, Habony, Rogán, Farkas, L. Simon, Matolcsy-család stb.

Orbán Viktor, a családja, a hozzá hű oligarcha-réteg és a fideszes tettestársak gazdagodásának körülményeit az újonnan létrehozott Korrupcióellenes Ügyészségnek kell kivizsgálnia. Amennyiben az ügyészség ennek során bűncselekményeket állapít meg (különös tekintettel a testre szabott törvényekre, pályázati kiírásokra és közbeszerzésekre mint a hivatali visszaélés fideszbűnözőkre különösen jellemző eseteire), és ezt a bíróság is kimondja, akkor az emberek zsebéből ellopott pénzek „közpénz jellegét” vissza kell állítani. Ez azt jelenti, hogy a Büntető törvénykönyvben szereplő vagyonelkobzás lehetőségével minden esetben élni kell, és az ellopott milliárdoknak vissza kell vándorolnia az államkasszába.

Egyes közbeszerzési eljárások túlárazása az átlagosnak tekinthető 30 százalékkal szemben elérheti a 140-320 százalékot is – derül ki a Korrupciókutató Központ nemrég nyilvánosságra hozott kutatásából. Hasonló a helyzet a látványosan a magyar és uniós közpénzek eltulajdonítását célzó pályázatokkal: a teljesítések gyakran sokszorosan túlárazva kerültek elszámolásra.

A nagy összegű közbeszerzések és pályázatok szisztematikus átvilágítása során azokban az esetekben, ahol a szerződéses összeg legalább 25%-kal meghaladja a becsült tényleges értéket, szintén büntetőeljárást kell indítani.

A gazdasági csalást és más, kapcsolódó tényállásokat újra kell szabályozni a büntető törvénykönyvben; a szabadságvesztést mint szankciót ki kell egészíteni a csalásban részt vevő gazdasági társaságokra kivetett bírságokkal és büntetésekkel. Az ilyen „büntetőadót” nevezzük oligarcha-adónak. A befolyt oligarcha-adót egy elkülönített alap kezelné, amelyből a Fidesz-kormányzás kárvallottjainak lehet kárenyhítést nyújtani: többek között a devizahitel- és trafikkárosultaknak.

A fideszbűnözés egyik speciális alesete a termőföldek kijátszása a barátoknak, rokonoknak és üzletfeleknek. Itt nemcsak egy újabb korrupciós bűncselekmény-sorozat történt, hanem egyúttal óriásbirtokok, új feudumok jöttek létre, amely ellentétes a Párbeszéd által kívánatosnak látott birtokpolitikával is. Ezért a 300 hektár fölötti földekre a birtokméret függvényében növekvő progresszív földadót vetünk ki. Ez egyrészt hatékonyan tereli vissza az új földesurak jövedelmének jelentős részét a közös kasszába, másrészt elősegíti a vidéki Magyarország érdekeit gazdasági és társadalmi szempontból is jobban szolgáló birtokszerkezet felé való elmozdulást.

 

Átlátható vagyonosodás

A politikusbűnözés csak akkor számolható fel, ha a politikusok vagyonosodása átláthatóvá válik. A Párbeszéd éppen ezért támogatja az antikorrupciós szervezetek (Transparency International, K-monitor, Átlátszó) által kidolgozott átlátható vagyonnyilatkozati rendszert. A 12 pontos csomag többek között előírja, hogy a nyilatkozatokat a kereshetőség és a jobb összevethetőség érdekében digitálisan adják be, valamint legyen nyilvános a közeli hozzátartozók bevallása is. Emellett az új rendszer tartalmi szempontból is jóval lényegesebb bevallást írna elő és az adatok ellenőrzését is szigorítaná. Az adóhatóságnak például ellenőriznie kellene az adatokat, és amennyiben nem felelnek meg a valóságnak, úgy a javaslat értelmében egy új önálló bűncselekmény, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megsértése miatt büntetőeljárás indulhatna a korrupt politikusok ellen.

 

Átlátható párt- és kampányfinanszírozás

2014 óta csaknem 80 milliárd forintot költött „kommunikációra” a kormány. Ezek jelentős része olyan bújtatott pártkampány volt, amikor kormányzati tájékoztatás címszóval ömlött az emberekre a Fidesz-propaganda. Ezek jelentős része ráadásul a kormányhoz hű új médiabirodalom zsebében landolt.  A Párbeszéd a kampányszabályozás esetében kiindulópontnak tekinti a Transparency International által ajánlott elveket. Ezek értelmében tilos a közpénzből finanszírozott kormányzati (kormánypárti) reklám; a pártoknak pedig nyílt kampányszámlát kell vezetniük. A javaslat értelmében szabályoznánk a köztéri óriásplakátok díjszabását is: egységes, de reális áron, politikai szimpátiától függetlenül kellene értékesíteniük a hirdetőfelületek tulajdonosainak a plakáthelyeket.

A pártfinanszírozás esetében sokkal átláthatóbbá kell tenni a bevételeket, és meg kell szabni egy kampányonkénti felső plafont mind a magánszemélyek, mind a cégek adományainak esetében. Emellett ki kell nyitni a választók felé a párttámogatás lehetőségét. Ennek érdekében a Párbeszéd azt javasolja, hogy az szja harmadik 1 százaléka legyen felajánlható a pártok javára oly módon, hogy arról az adóbevallást nem készítők is rendelkezhetnek, és a teljes felajánlott összeget a támogatók számának arányában osztják szét a támogatott pártok között. Ez a rendszer kiegészítheti, vagy idővel akár ki is válthatja a pártfinanszírozás mai rendszerét.

 

A Fidesz-károsultak kárpótlása

Legyen igazságtétel és kárpótlás azok számára, akiket súlyos sérelmek, igazságtalanságok értek az Orbán-rezsim alatt!

A Párbeszéd elkötelezett amellett, hogy kormányváltás után az állam felelősséget vállaljon az Orbán-kormányok bűneiért. Meggyőződésünk, hogy a demokrácia és az állammal szembeni bizalom csak úgy állíthatók vissza, ha az elmúlt nyolc év károsultjai, azok, akiket jogtiprás ért, valódi kártérítésben részesülnek. A Párbeszéd ezért kárpótlást és igazságtételt ajánl a földjeiket vesztett helyi gazdálkodóknak, a trafikjaiktól megfosztott kiskereskedőknek, a magánnyugdíjpénztári tagoknak, a devizahiteleseknek és minden olyan vállalkozónak, akik kezéből a kormány vagy valamely Fidesz-közeli oligarcha jogszerűtlenül vagy a joggal visszaélve kicsavarta a megélhetést lehetővé tevő vállalkozásukat.

 

Trafikkárosultak

Az Orbán-kormány egyik legaljasabb rablása volt a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó törvény bevezetése. Több ezer ember, köztük számos rokkant és több száz család veszítette el megélhetését és munkáját csak azért, hogy a fideszes haverok tovább gazdagodhassanak.

A Párbeszéd ezért azt javasolja, hogy az összes trafikkárosult kártérítést kapjon, melynek mértéke megegyező kell legyen a strasbourgi bíróság által precedens értékű perben a magyar államra kiszabott 15 ezer eurós összeggel.

 

Földjeiket vesztett gazdák

A gazdálkodók földjeiktől való megfosztása, majd a földek strómanoknak, fideszes oligarcháknak való átjátszása szintén nem maradhat annyiban. A Párbeszéd felülvizsgálja az elcsalt földpályázatokat, és azokban az esetekben, ahol egyértelmű a csalás, semmissé tesszük a szerződéseket és büntetőfeljelentést teszünk. Amíg a szerződések felülvizsgálata zajlik, addig is progresszív földadóval sújtjuk a nagybirtokos oligarchákat (ld. 3. fejezet). A visszaszerzett földeket pedig tisztességes pályázatok útján adjuk bérbe a helyi gazdálkodóknak.

 

Magánnyugdíjpénztári tagok

A magánnyugdíjpénztárak vagyonának erőszakos államosításával az Orbán-kormány milliók számára okozott vagyoni kárt. A Párbeszéd ezért úgy véli: a legkevesebb, hogy végre megszülessenek az egyébként is hasznos – jobb átláthatóságot és nagyobb tudatosságot eredményező – egyéni nyugdíjszámlák. Továbbá lehetővé tesszük, hogy a megmaradt magánnyugdíjpénztári tagok szabadon és költségmentesen átvihessék a pénztári megtakarításukat bármely önkéntes nyugdíjpénztárba.

 

Hitelkárosultak


A devizahitelek károsultjai, akiknek az Orbán és Matolcsy-féle gazdaság- és monetáris politika okozta a legnagyobb kárt, a kormány sikerpropagandájával ellentétben egyáltalán nem részesültek megfelelő kárpótlásban. A Párbeszéd javaslata szerint a hitelkárosultak visszamenőlegesen kárpótlást kapnának a tartozás és a törlesztőrészletek árfolyamváltozásból adódó, extrém mértékű emelkedése esetén, legfeljebb a hitel tőketartozásának 25 százalékáig. Ennek pénzügyi fedezetét a bankadó és az MNB-nek a hitelek forintosításon keletkezett, majd közpénz jellegét – ideiglenesen – elvesztő, 200 milliárdos árfolyamnyeresége adja.

 

Tönkretett és megzsarolt vállalkozók

Számos ágazatban testre szabott törvényekkel és egyedi döntésekkel szorították ki a fideszes oligarchák és strómanok érdekeltségeinek konkurenciáját. Sok esetben pedig egyszerűen fenyegetésekkel, hatósági vegzálásokkal kényszerítik rá prosperáló cégek tulajdonosait, hogy vállalkozásukat – jellemzően mélyen áron alul – eladják. Előbbiek az állam foglyul ejtésének (state capture) példái, utóbbiak pedig politikai hátszéllel elkövetett közönséges maffia-bűncselekmények.

A sértettek ma jó okkal hallgatnak, de a kormányváltás után magánjogi perekkel és/vagy a felállítandó Korrupcióellenes Ügyészségnél tett feljelentésekkel helyre lehet állítani az eredeti állapotot, vagy legalábbis el lehet érni a kárpótlást és az elkövetők szigorú megbüntetését.

A Párbeszéd kormányra kerülve mindent megtesz, hogy ennek a folyamatnak jogi és politikai támogatást adjon.

 

Gyere, csatlakozz és csináljuk meg!

Mert mindenki számít!