Tudástársadalmat, esélyt mindenkinek!

Tudástársadalmat, esélyt mindenkinek!

A tudás és a tanulásra való képesség a legjobb esély a boldogulásra. Az iskola a gyerekeké!

  • A tankötelezettséget kiterjesztjük 18 éves korig, kiemelten figyelünk a szegényebb térségekben élő gyerekekre, hogy senkinek ne kelljen otthagynia az iskolát
  • Tanszabadságot, gyerekközpontú iskolát teremtünk
  • Minden gyereknek biztosítjuk az érettségi lehetőségét és a valódi angol nyelvtudást
  • Az első diploma megszerzését ingyenessé tesszük

Gyere, csatlakozz és csináljuk meg! Mert mindenki számít!

Bővebben lejjebb.

Ha Te is egy fejlődő tudástársadalmat és megfelelő oktatást szeretnél, akkor írd alá a kezdeményezést!







Feliratkozom a hírlevélre

Szólj hozzá! Mondd el a véleményed!




TUDÁSTÁRSADALMAT, ESÉLYT MINDENKINEK!

A tudás és a tanulásra való képesség a legjobb esély a boldogulásra. A Párbeszéd a tudásalapú társadalomban hisz, és abban, hogy minden gyereknek meg kell kapnia a valós esélyt a benne rejlő tehetség kibontakoztatására. A cél, hogy egységesen magas színvonalú oktatásban vegyen részt minden gyerek, a szegregáció és a korai szelekció megszűnjön, az iskolai lemorzsolódás töredékére csökkenjen, és a lehető legtöbb diák szerezzen érettségit, majd diplomát is.

A tekintélyelvű iskola helyett a „kíváncsiságelvű”, készségfejlesztő iskolában hiszünk, ahol a lexikális tudás helyett azon van a hangsúly, hogy származásra való tekintet nélkül minden gyerek megtanuljon tanulni, összefüggéseket átlátni, kérdezni, valamint empátiával viszonyulni másokhoz és társaival együttműködni.

A Párbeszéd a finn oktatási rendszert tartja követendő mintának, amely nem csak a világ egyik legsikeresebben és – főleg – legigazságosabban működő rendszere, de az intézmények helyett a gyermekeket helyezi a középpontba. A hazai jó gyakorlatok, eredményes integrációs gyakorlatok közül a Hejőkeresztúron bevezetett modellt tartjuk példaadónak. Az integrációból nem engedünk, sőt: az egyházi intézményeket is bevonjuk – de ténylegesen meg is teremtjük annak feltételeit.

 

Az Orbán-kormány oktatáspolitikája teljes csődöt mondott. Ezt támasztják alá a nemzetközi vizsgálatok, valamint a kompetenciamérések eredményei. A tanulók teljesítménye évről-évre csökken, a tankötelezettségi korhatár leszállításával pedig egyre többen hagyják ott az iskolát idő előtt. A kormány folyamatosan vonja ki a pénzt az oktatásból: most negyedével költünk kevesebbet az oktatási rendszerünkre, mint 2010 előtt.

Az OECD legfrissebb adatai szerint kevés időt fordítanak az iskolákban az alapkészségek oktatására, kevesen járnak egyetemekre, miközben hatalmas a bérszakadék a tekintetben, hogy kinek milyen végzettsége van: egyetemi diplomával gyakran a többszörösét lehet keresni, mint alap- vagy középfokú végzettséggel.

Ma a szakképzésbe járók jelentős része idő előtt, végzettség nélkül elhagyja az iskolát, s aki el is elvégzi, az is sokszor az elhelyezkedéséhez szükséges alapkompetenciákat sem szerzi meg a képzés végére, az ún. duális képzés sem erre, sem a végzés utáni munkahely biztosítására nem alkalmas. A statisztikák alapján látjuk, hogy minél magasabb valakinek a végzettsége, annál nagyobb eséllyel tud belépni a munkaerőpiacra. Ezért a szakiskolásokat engedni kell átzsilipelni a szakközépiskolákba, s alapvető cél kell legyen a szakközépiskolák (új nevükön: szakgimnáziumok) tekintetében, hogy mindenki teljes értékű érettségit tehessen.

A kormány egyik legkatasztrofálisabb intézkedése volt a tankötelezettségi korhatár tizennyolcról tizenhat évre történő leszállítása. Azóta a statisztikai adatokból látszik, hogy egyre többen érettségi és szakképesítés nélkül hagyják el az oktatási rendszert. Az intézkedés bevezetése óta 12%-kal csökkent az iskolába járó tizenhét évesek, és 7%-kal az oktatásban részt vevő tizennyolc évesek aránya. Ezeknek a gyerekeknek esélyük sem lesz a boldogulásra: jól képzett, tájékozott, jól kereső munkavállaló helyett közmunkások, vagy olcsó betanított munkások lehetnek.

Mi nem ilyen jövőt szeretnénk adni a magyar fiataloknak! Ezért a Párbeszéd a lehető leghamarabb visszaállítja 18 évre az iskolakötelezettség korhatárát, ugyanakkor a „problémás” diákok, fejlesztéshez, mentorálásához biztosítja a szükséges pluszforrásokat.

Az oktatási rendszerünk egyik legsúlyosabb problémája a szegregáció, ami már kisgyermekkorban elkezdődik. Az intézmények egy része már igen korán, az óvoda-iskola átmenet idején elkezdi „megszűrni” a gyermekeket. Ezzel a gyakorlattal pedig kockára teszik ezeknek a fiataloknak a jövőjét és társadalmi integrációját. A Párbeszéd felszámolná a szegregációt az Integrációs Pedagógiai Rendszer kiterjesztésével, melyek célja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek kiegyenlítése az iskolában és óvodában. A program a 2000-es évek közepe óta működik, azonban a 2010-es kormányváltást követően háttérbe szorult. A Párbeszéd szerint ezekre az integrációs projektekre az ország legtöbb iskoláinak szüksége van, ezért növelnénk a program forrásait. A projekt részévé tennénk a civil szervezetek integrációt célzó projektjeit is.

Kísérleti programot indítunk az úgynevezett “mágnes-iskola” hálózat elterjesztése kapcsán is. A  „mágnes-iskolák” koncepcióját az Egyesült Államokban dolgozták ki, a fő cél pedig az afroamerikai diákok elkülönítésének megszüntetése volt. A mi célunk is az, hogy etnikailag minél változatosabb legyen a diákság ezekben az intézményekben, melyeket magas színvonalú oktatási infrastruktúrával és alternatív pedagógiai módszerekkel tennénk vonzóvá a szülőknek, többek között az ország leszakadó régióiban.

A kompetencia-alapú, differenciált (de nem szegregált!), inkluzív (nem pusztán integrált) és projekt-alapú oktatást kötelezővé tesszük az ország minden iskolájában! Megduplázzuk az iskolai fejlesztő- és gyógypedagógusok, valamint pszichológusok számát, kiemelt pedagógus-bérpótlékot járna a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben dolgozó tanároknak.

Támogatjuk a koragyermekkori fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek programjainak országos kiterjesztését is, ugyanis nagyon sok jó gyakorlat honosodott meg alapítványok és egyéb szervezetek jóvoltából, mint például a Biztos Kezdet Gyerekházak, a Lépésről Lépésre pedagógiai program. A Párbeszéd a tanodaprogramok finanszírozását is bővítené, és támogatná a tanoda hálózat kiterjesztését.

Biztosítjuk, hogy az egyházi iskolák nem élvezhetnek privilégiumokat. Jelenleg ugyanis ezeknek az iskoláknak kvázi többletjogai vannak, miközben az állami fenntartási iskolák elsorvadnak. Mindenhol garantálni kell a megfelelő minőséget és színvonalat, ehhez pedig megszüntetjük a különböző iskolák közötti differenciálást.

Leginkább a hátrányos helyzetű régiókban jellemző, hogy nehezen megoldható a gyermekek iskolába járása. Márpedig ez sokszor ahhoz vezet, hogy a gyermekek rendszeresen nem jutnak el az intézménybe. A Párbeszéd ezért Iskolabusz-programokat indít majd, de javítani kell ezekben a régiókban a közösségi közlekedést is.

Míg az általános iskolai végzettséggel rendelkezők 15.5%-a munkanélküli, addig a diplomások esetében ez az arány 2,2%. Egy diplomás kétszer annyit keres, mint egy középfokú végzettséggel rendelkező társa. Magyarországnak tehát mindent meg kell tennie, hogy a lehető legtöbben jussanak el legalább az első alapdiploma megszerzéséig. Ezért, valamint a társadalmi mobilitás serkentése érdekében a Párbeszéd ingyenessé tenné az első diploma megszerzését, a mesterképzést pedig kiterjesztené.

Minden magyar diák legalább középfokon tanuljon meg angolul 18 éves korára! Ma már a továbbtanulásnak, a magasabb hozzáadott értékű munkák elvégzésének, a tájékozódásnak és az önképzésnek is alapvető feltétele az, hogy a fiatalok legalább középszinten meg tudják értetni magukat angolul. A Párbeszéd ezért a nemzeti alaptantervet úgy alakítaná át, hogy biztosítsa azt az óraszámot, amivel minden diák eljuthat legalább a középfokú angol nyelvvizsgáig.

 

Gyere, csatlakozz és csináljuk meg!

Mert mindenki számít!