Mindenki szava számít – részvételi demokráciát, digitális állampolgárságot!

Mindenki szava számít

Megteremtjük a valódi hozzáférést a demokráciához és az állami szolgáltatásokhoz.

  • Új köztársaságot, új alkotmányt, sajtószabadságot
  • Bevezetjük az internetes szavazást a választásokon és népszavazásokon
  • Ingyenes internetelérést biztosítunk az egész országban
  • Bevonjuk a döntésekbe a helyi közösségeket, visszaadjuk az önkormányzatiság értelmét

Gyere, csatlakozz és csináljuk meg! Mert mindenki számít!

Bővebben lejjebb.

Ha szerinted is mindenki szava számít egy demokráciában, akkor írd alá a kezdeményezést!Feliratkozom a hírlevélre

Szólj hozzá! Mondd el a véleményed!
 Mindenki szava számít – részvételi demokráciát, digitális állampolgárságot! 

A politika nem más, mint közös ügyeink intézése. A Párbeszéd mélyen hisz a köztársaság eszméjében: a legfontosabb közös ügyekben közös gondolkodás után, közösen kell dönteni. 

 

Az állampolgári részvétel ösztönzése

Meg kell teremtenünk az arra való lehetőséget, felkészültséget és elvárást, hogy minden magyar állampolgár részt vegyen a közös döntésekben. Ennek érdekében a Párbeszéd intézményesen, a nemzetközi példák alapján ösztönözné és támogatná a részvételt a helyi, az országos és az európai választásokon, valamint a népszavazásokon. Meggyőződésünk, hogy Belgiumhoz hasonlóan szinte teljes részvételt lehet elérni a választásokon a távolmaradás szankcionálása nélkül is.

A szavazatok leadásának megkönnyítése érdekében észt mintára bevezetnénk az internetes szavazás lehetőségét. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az ügyfélkaput átalakítva lehetőség lenne az interneten keresztül leadni a szavazatot. Emellett természetesen megmaradna a hagyományos, személyesen történő szavazás lehetősége is.

Ösztönöznénk a fiatalok választáson való részvételét is. A Párbeszéd által elképzelt tudásalapú társadalom (ld. 4. pont) egyik fontos pillére a minél fiatalabb korban elkezdett demokráciára nevelés. Ezzel összhangban a választójog alsó korhatárát 16 évre csökkentenénk. A szomszédos Ausztriától számos német tartományon és Skócián keresztül Brazíliáig sok országban jelenleg is 16 év a választásra jogosultság határa, és nincsenek érdemi negatív tapasztalatok, miközben a demokráciára gyakorolt pozitív hatások egyértelműek.

 

 

Népszavazás és népi kezdeményezés megerősítése, helyi , kisközösségekben is!

A Párbeszéd elkötelezetten hisz abban, hogy a demokráciát ki kell nyitni az emberek felé, be kell vonni őket a legfontosabb döntések meghozatalába. Ennek érdekében vissza kell állítani a véleménynyilvánító népszavazás és a népi kezdeményezés lehetőségét, utóbbit pedig ki kell nyitni az állampolgárok felé.

A népi kezdeményezést az Egyesült Királyságban alkalmazott módszerhez hasonlóan kell visszaállítani. Lehetőséget kell adni a választópolgároknak online petíciók indítására. Amennyiben a petíciót elegen támogatják, úgy a kormánynak kötelező lenne foglalkoznia az adott kérdéssel. Petíció indítására és aláírására a parlament weboldalán keresztül lenne lehetőség. 50 ezer aláírás esetén lenne célszerű előírni az Országgyűlésnek, hogy tárgyaljon egy petíciót, míg 5 ezer aláírónál a kormánynak írásban kellene válaszolnia a felvetett problémára.

Helyi közösségekben lehetővé tesszük a részvételi költségvetés, közösségi tervezés igénybevételét!

 

Az állampolgári részvétel ösztönzését!

Úgy véljük, hogy minden magyar állampolgár felé minimális elvárás, hogy vegyen részt közös ügyeinkbe. Ennek érdekében a Párbeszéd mindenkitől elvárná és intézményesen ösztönözné, valamint segítené a részvételt a helyi, az országos és az európai választásokon, valamint a népszavazásokon.

A Párbeszéd a választáson való magas részvételt ösztönözné nemzetközi példák alapján, hogy Belgiumhoz hasonlóan szinte teljes részvételt lehessen elérni, kötelezés nélkül is. A szavazat leadásának megkönnyítése érdekében ugyanakkor észt mintára bevezetnénk az Internetes szavazás lehetőségét is. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az ügyfélkaput átalakítva lehetőség lenne az interneten keresztül leadni a szavazatot. Emellett természetesen megmaradna a hagyományos, személyesen történő szavazás lehetősége is.

Ösztönöznénk a fiatalok választáson való részvételét is. A Párbeszéd által elképzelt tudás alapú társadalom egyik fontos pillére a minél fiatalabb korban elkezdett demokráciára való nevelés. Ezzel összhangban a választójogot 16 éves korra csökkentenénk.

 

Ingyenes, szabad hozzáférést alapinternethez!

Tudásalapú társadalom csak akkor lehetséges, ha a tudáshoz és az információhoz mindenki hozzáfér. A Párbeszéd ezért azt javasolja, hogy az állam mindenki számára biztosítsa az Internethez való hozzáférést. Ennek érdekében minden magyar állampolgárnak biztosítani kell egy szélessávú ingyenes alapcsomagot olyan mértékű adatforgalommal, ami elégséges arra, hogy a felhasználó az információkhoz napi szinten hozzáférjen.

 

Erősebb önkormányzatokat!

Az elmúlt 6 évben a helyi önkormányzatok szerepe folyamatosan meggyengült. A Párbeszéd elkötelezett abban, hogy a helyi ügyekről a helyiek döntsenek, ezért vissza kell állítani az önkormányzatok autonómiáját. Ahol a helyi önkormányzatoknak lehetősége van rá, ott vissza kell adni az oktatási intézmények fenntartását és működtetését a helyi közösségeknek. A közszolgáltatások esetében szintén ezt az elvet kell követni, a felesleges központosítást fel kell számolni.

A helyi közösségek részvételét ki kell terjeszteni. Ennek érdekében a helyi döntések előkészítésébe be kell vonni a helyben működő civil szervezeteket. A helyi népi kezdeményezések fontos szerepét szintén vissza kell állítani.

Hasonló intézményeket kell létrehozni a helyi önkormányzatok esetében is, igazodva a települések lélekszámához.

Meg kell teremteni az Országgyűlés és a helyi képviselőtestületek által tárgyalt indítványok állampolgári véleményezésének érdemi lehetőségét.

Egyes vitás kérdésekben, országos és helyi ügyekben egyaránt érdemes bevonni állampolgári tanácsokat a döntéselőkészítésbe.

 

Önkormányzatok: a helyi népakarat fórumai

Az elmúlt 6 évben a helyi önkormányzatokat folyamatosan gyengítették. A Párbeszéd elkötelezett abban, hogy a helyi ügyekről a helyiek döntsenek, ezért vissza fogjuk állítani az önkormányzatok autonómiáját és anyagi lehetőségeit.

Ahol az önkormányzatnak felkészült erre, ott visszaadjuk az oktatási intézmények fenntartását és működtetését. A közszolgáltatások esetében szintén ezt az elvet kell követni; a felesleges központosítást fel kell számolni.

A helyi közösségek a döntéshozatalban részvételét ki kell terjeszteni. Ennek érdekében a helyi döntések előkészítésébe be kell vonni a helyben működő civil szervezeteket; minden polgár előtt átláthatóvá és átjárhatóvá kell tenni a képviselőtestület és az önkormányzat működését. A helyi népszavazások és népi kezdeményezések elindítását és lebonyolítását meg kell könnyíteni.

Helyi közösségekben lehetővé tesszük és gyakorlati képzéssel, támogatással segítjük a részvételi költségvetés és a közösségi tervezés módszereinek alkalmazását.

 

Ingyenes internetelérés

Tudásalapú társadalom és digitális demokrácia csak akkor lehetséges, ha az információkhoz és a köztársaság online fórumaihoz mindenki hozzáfér. A Párbeszéd ezért azt javasolja, hogy az állam a távközlési szolgáltatók bevonásával mindenki számára biztosítsa az internethez való hozzáférést. Ennek megfelelően minden magyar állampolgár jogosulttá válik egy szélessávú ingyenes alapcsomagra a kormányzati honlapok és szolgáltatások korlátlan elérésével és olyan mértékű adatforgalommal, ami elégséges arra, hogy az információkhoz napi szinten hozzáférjen.

 

Új köztársaság, új Alkotmány

A Fidesz által elfogadott, gránitszilárdságúnak mondott új Alaptörvény nem több, mint egy rengetegszer átírt, egypárti tákolmány. Ezt az Alaptörvényt a nemzet nagyobbik része nem érzi magáénak; a több helyen kirekesztő, a félautoriter rezsim alapjául szolgáló Alaptörvény minden bizonnyal a népszavazás próbáját sem állta volna ki.

A Párbeszéd elkötelezett egy Új Köztársaság megteremtése mellett, ennek alapját, pedig egy új, 21. századi követelményeknek megfelelő Alkotmány kell, hogy megteremtse, amelyet minden magyar állampolgár a magáénak érez.

A Párbeszéd szerint az Új Köztársaság Alkotmányának biztosítani kell a fékek és ellensúlyok rendszerét, ennek érdekében vissza kell állítani az Alkotmánybíróság függetlenségét, valamint a korábban elvett jogokkal újra fel kell ruházni a testületet.

Az új Alkotmány alapjogként kell hogy garantáljon olyan új, 21. századi, harmadik generációs jogokat, mint az alapjövedelem,  a lakhatáshoz való jog, az internethez és az információhoz való jog, a tiszta ivóvízhez való jog, valamint garantálnia kell a nők számára az egyenlő munkáért járó egyenlő bért és a jövő generációk (környezeti) jogait.

A Párbeszéd ugyanakkor elkötelezett amellett, hogy az új Alkotmány elfogadását hosszú és alapos társadalmi egyeztetés előzze meg, és az új Köztársaság alapját képező Alkotmányt népszavazás kell hogy megerősítse.

 

Új, arányos választási rendszer

A választási rendszer egyik legfontosabb jellemzője, hogy mennyire arányos, vagyis mennyire jelenik meg a képviseletben (a mandátumok eloszlásában) a választók akarata. A pártoknak tehát egy igazságos választási rendszerben pont olyan arányban kellene mandátumhoz jutniuk, mint amilyen arányban a választók szavaztak rájuk. Az Orbán-rezsim alkotta egypárti választási törvény nem felel meg ezeknek a követelményeknek, ezt bizonyította a 2014-es választás is, amikor is a Fidesz-KDNP a listás szavazatok 44%-val kétharmados többséget tudott szerezni, hála az átrajzolt egyéni körzetek dominanciájának valamint az unortodox túlkompenzációnak.

A Párbeszéd a mostani választási rendszerrel szemben elkötelezett egy új, arányosabb választási rendszer bevezetése mellett. Ez jelentheti a visszatérést a 2014 előtti vegyes választási rendszerhez, a de nyitottak vagyunk egy, a korábbinál is arányosabb választási rendszer megalkotása felé is. A Párbeszéd ugyanakkor azt javasolja, hogy a pártlisták nyitottak legyenek, a választóknak lehetőséget kell adni a listán szereplő jelöltek szimpátia szerinti rangsorolására. A pártok így szigorúan csak a leadott szavazatok arányában jutnának mandátumhoz, továbbá csak olyan politikusok jutnának az Országgyűlésbe, akik a pártjukon belül a leginkább élvezik a szavazók bizalmát.

 

Gyere, csatlakozz és csináljuk meg!

Mert mindenki számít!